• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM
Bảo hành, bảo trì:

Chúng tôi được ủy quyền thực hiện dịch vụ bảo hành cho khách hàng. Trong suốt quá trình bảo hành, khách hàng sẽ được hưởng chế độ Bảo trì mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Sau thời gian bảo hành, giữa hai bên sẽ tiến hành riêng Hợp đồng bảo trì dưới sự giám sát trực tiếp của Mitsubishi Việt Nam với mức giá và chế độ chính hãng.