• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM
Cung cấp, lắp đặt:

Với hệ thống lắp đặt tiên tiến được thiết lập và chuẩn hóa cho thang máy và thang cuốn Mitsubishi, chúng tôi sẽ tính toán thời gian cung cấp lắp đặt kỹ lưỡng để phù hợp với tiến độ của từng công trình.

Quy trình lắp đặt đáp ứng các tiêu chí sau:
+ Chính xác: Thông số, dữ liệu chính xác
+ Hiệu quả: Quy trình lắp đặt được kiểm tra nghiêm ngặt
+ Kịp thời: Đảm bảo tiến độ công trình