• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM

TÒA NHÀ HỖN HỢP ĐA NĂNG VÀ CHUNG CƯ CAO CẤP VINAFOR


Thông tin dự án

Tên công trình
TÒA NHÀ HỖN HỢP ĐA NĂNG VÀ CHUNG CƯ CAO CẤP VINAFOR
Địa điểm
Số 55 Đường 430, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
Dòng thang sử dụng
NEXWAY
Tải trọng
1350kg
Tốc độ
180m/phút
Số điểm dừng
51
Số lượng
5 thang
Năm thực hiện
2016

Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MRL
Tải trọng
1050kg
Tốc độ
60m/phút
Số điểm dừng
5
Số lượng
2 thang
Năm thực hiện
2016

Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MR
Tải trọng
1000kg
Tốc độ
150m/phút
Số điểm dừng
27
Số lượng
4 thang
Năm thực hiện
2016

Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MR
Tải trọng
1350kg
Tốc độ
150m/phút
Số điểm dừng
27
Số lượng
1 thang
Năm thực hiện
2016

Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MR
Tải trọng
1000kg
Tốc độ
90m/phút
Số điểm dừng
8
Số lượng
2 thang
Năm thực hiện
2016