• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM

CUNG QUY HOẠCH HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM QUẢNG NINH


Thông tin dự án

Tên công trình
CUNG QUY HOẠCH HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM QUẢNG NINH
Địa điểm
Trần Quốc Nghiễn, Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MRL
Tải trọng
1600kg
Tốc độ
105m/phút
Số điểm dừng
5
Số lượng
8 thang
Năm thực hiện
2015

Dòng thang sử dụng
ZJ-SE (S1000)
Tải trọng
9000kg
Tốc độ
30m/phút
Số điểm dừng
4650
Số lượng
8 thang
Năm thực hiện
2015