• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM

NHÀ GA HÀNH KHÁCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC


Thông tin dự án

Tên công trình
NHÀ GA HÀNH KHÁCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC
Địa điểm
CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC
Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MRL
Tải trọng
1050kg
Tốc độ
60m/phút
Số điểm dừng
3
Số lượng
6 thang
Năm thực hiện
2016

Dòng thang sử dụng
ZJ-SE (S1000)
Tải trọng
9000kg
Tốc độ
30m/phút
Số điểm dừng
4500
Số lượng
6 thang
Năm thực hiện
2016