• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM

RT type

Thiết kế đặc dụng cho vận chuyển thức ăn trong các nhà hàng, khách sạn,…
+ Tải trọng: 30, 50, 100kg
+ Tốc độ: 0,75m/s