• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM

ELENESSA

Car Design Example
  • Walls SUS-HL
  • Transom panel SUS-HL
  • Doors SUS-HL
  • Front return panels SUS-HL
  • Kickplate Aluminum Flooring PR803
  • Car operating panel CBV1-C760

Hall Design Example

  • Jamb SUS-HL
  • Doors SUS-HL
  • Hall position indicator and button PIV1-A710N
Dòng thang không phòng máy với thiết kế phòng thang lớn thích hợp với các công trình lưu lượng người cao.
+ Tải trọng: 1800kg - 2500kg
+ Tốc độ: 1.0m/s - 1.75m/s