• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM

NexWay-S

Car Design Example 

  • Walls: SUS-HL
  • Transom panel: SUS-HL
  • Doors: SUS-HL
  • Front return panels: SUS-HL
  • Kickplate: Aluminum
  • Flooring: PR803
  • Car operating panel: CBV1-C760 

Hall Design Example

  • Jamb: SUS-HL
  • Doors: SUS-HL
  • Hall position indicator and button: PIV1-A710N
- Dòng thang có phòng máy.
- Hệ thống máy kéo không hộp số và tủ điều khiển nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian phòng máy.
+ Tải trọng: 825kg - 1350kg
+ Tốc độ: 1.0m/s - 3.0m/s