• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM

Bệnh viện Ung Bướu CN2


Thông tin dự án

Tên công trình
BỆNH VIỆN UNG BỨƠU CHI NHÁNH 2
Địa điểm
Phường Tân Phú - Quận 9 - Tp.HCM
Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MR
Tải trọng
1600kg
Tốc độ
105m/phút
Số điểm dừng
11
Số lượng
24 thang
Năm thực hiện
2017

Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MRL
Tải trọng
1600
Tốc độ
105
Số điểm dừng
12
Số lượng
3
Năm thực hiện
2017

Dòng thang sử dụng
ZJ-SE (S800)
Tải trọng
6750kg
Tốc độ
n/a
Số điểm dừng
12
Số lượng
2 thang
Năm thực hiện
2017