• HÌNH ĐẠI DIỆN TIN TỨC - SẢN PHẨM

TRỤ SỞ LÀM VIỆC NHÀ KHÁCH HẬU GIANG


Thông tin dự án

Tên công trình
TRỤ SỞ LÀM VIỆC NHÀ KHÁCH HẬU GIANG
Địa điểm
Thành Mỹ Lợi - Quận 2 - Tp.HCM
Dòng thang sử dụng
NEXIEZ-MR
Tải trọng
1350kg
Tốc độ
120m/phút
Số điểm dừng
24
Số lượng
10 thang
Năm thực hiện
2017