Dịch vụ

Huấn luyện kỹ thuật – Kiểm soát chất lượng

1. Huấn luyện kỹ thuật

Hàng năm, chúng tôi đưa các chuyên gia bảo trì/ lắp đặt đến trung tâm huấn luyện kỹ thuật của Mitsubishi Electric tại Nhật Bản.

Các kỹ sư Nhật Bản sẽ truyền đạt những kiến thức và bí quyết của tất cả các loại thang máy, thang cuốn Mitsubishi mới nhất và tân tiến nhất cho các chuyên gia của chúng tôi.

Đồng thời, chúng tôi cũng mời các kỹ sư Nhật đến công ty của chúng tôi để huấn luyện kỹ thuật và kiểm tra chất lượng định kỳ theo công việc lắp đặt và bảo trì thực tế.

2. Kiểm soát chất lượng

Mitsubishi Electric có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thang máy, thang cuốn trên toàn cầu.

Chúng tôi quản lý và kiểm soát chất lượng lắp đặt và bảo trì dựa trên chỉ dẫn và hỗ trợ kỹ thuật của Mitsubishi Electric.

3. Trung tâm tiếp nhận thông tin

Trung tâm kỹ thuật nhận tất cả các yêu cầu 24/24h.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng cao, không chỉ thông tin kỹ thuật mà cả các thông tin về bán hàng.

Bất kỳ thông tin của khách hàng đều được cập nhật vào hồ sơ dữ liệu của chúng tôi nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.